Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Wybory do Samorządu Studenckiego

Informujemy, że w dniu: 26 listopada br. o godzinie 20.00 odbędą się wybory do Samorządu Studenckiego.

Wybory odbędą się w formie on-line na platformie Microsoft Forms.

Zgłoszenie kandydatury do 15.11.2021:

 • każdy rok i kierunek wybiera swojego starostę oraz z-ca starosty, którzy są delegowani do organów Samorządu Studenckiego,
 • liczba kandydatów jest nieograniczona,
 • każdy student może zgłosić swoją kandydaturę na przewodniczącego lub z-ca przewodniczącego Samorządu Studenckiego,
 • wskazani kandydaci muszą wyrazić zgodę na kandydowanie oraz mają prawo do wykonania plakatu wyborczego (zdjęcie (.JPG), krótki opis swojej osoby oraz przedstawienie programu wyborczego),
 • kandydaci którzy zamieszczą zdjęć są proszeni o złożenie pisma o możliwości udostępniania wizerunku,
 • plakaty będą udostępnione na platformie Microsoft Teams, Facebook WSR oraz strona internetowa WSR
 • zgłoszenie wraz plakatem wyborczym należy przekazać prze platformę Microsoft Teams do opiekuna Samorządu Studenckiego, którym jest mgr Konrad Kowalewski.

 

Wybory w dniu 25.11.2021:

 • odbędą się on-line dnia 25.11.2021 o godzinie 20.00 prze platformę Microsoft Forms,
 • czynne i bierne prawo wyborcze ma każdy student, z wyjątkiem ukaranego przez Komisję Dyscyplinarną zawieszeniem w korzystaniu z tego prawa,
 • każdy głosujący ma prawo do 3 głosów na wybranych kandydatów,
 • na drodze wyborów zostanie wyłonionych 5 kandydatów z największą ilością głosów, którzy obejmą poszczególne stanowiska wzglądem ilości głosów:
  1. Przewodniczący WSR,
  2. Z-ca przewodniczącego WSR (studia stacjonarne),
  3. Z-ca przewodniczącego WSR (studia niestacjonarne),
  4. Sekretarz WSR,
  5. Skarbnik WSR,

Wyniki głosowania będą umieszczone na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej oraz na profilu uczelni na Facebooku.

GDPR

  Skip to content