Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Wyjazdy na studia i praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2019/2020

Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej WSR zaprasza wszystkich studentów do składania aplikacji na wyjazdy na studia i praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2019/2020.

W ramach programu Erasmus+ można się ubiegać o wyjazdy na studia (semestralna wymiana) do uczelni, z którymi WSR ma podpisaną umową międzyinstytucjonalną. Wykaz uczelni partnerskich znajduje się tutaj >>.

Na praktyki w ramach programu Erasmus+ można wyjechać do zagranicznego przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji non-profit i do innych instytucji (jednostki administracji państwowej, muzea, biblioteki, szpitale itp.).

Nie można odbyć praktyk Erasmusa w instytucjach unijnych, w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie unijnymi programami. Na praktyki w ramach programu Erasmus+ mogą także pojechać absolwenci WSR (do 12 miesięcy od dnia zakończenia studiów, warunkiem jest złożenie aplikacji przed zakończeniem okresu studiów).

Instytucja przyjmująca na praktykę musi znajdować się w kraju uczestniczącym w programie Erasmus+.

Studenci/absolwenci zainteresowani wyjazdem na praktykę mogą sami skontaktować się z instytucjami, w których chcieliby odbyć praktykę, lub skorzystać z oferty praktyk w jednej z naszych partnerskich uczelni.

Studenci ubiegający się o prawo do wyjazdu na studia i/lub praktyki i stypendium są zobowiązani złożyć wypełniony formularz w języku polskim i angielskim (do pobrania w zakładce Współpraca Międzynarodowa) do 31 października 2019 w pokoju nr 12 na parterze.

Studenci przebywający na stypendium Erasmus+ są na czas wyjazdu zwolnieni z opłat czesnego.

Dodatkowych informacji udziela Pani Anna Tomczyk (+48 22 531 01 50, anna.tomczyk@wsr.edu.pl).

GDPR

    Skip to content