Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Wzory dyplomów wydawanych przez Wyższą Szkołę Rehabilitacji z siedzibą w Warszawie

Data wprowadzenia wzoru do obrotu prawnego oraz data rozpoczęcia wydawania wzoru: 16.09.2020 r.

  • Okres ważności dyplomów wydanych według danego wzoru: bezterminowo
  • Data zakończenia wydawania dyplomów według danego wzoru: 

Zabezpieczenia druków dyplomów ukończenia studiów oraz sposób ich weryfikacji:

Do weryfikacji autentyczności dyplomu (weryfikacji zabezpieczeń) zaleca się użyć szkła powiększającego (lupy) oraz lampy emitującej promieniowanie ultrafioletowe.

GDPR

    Skip to content