Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Wzory dyplomów wydawanych przez Wyższą Szkołę Rehabilitacji z siedzibą w Warszawie

Data wprowadzenia wzoru do obrotu prawnego oraz data rozpoczęcia wydawania wzoru: 16.09.2020 r.

  • Okres ważności dyplomów wydanych według danego wzoru: bezterminowo
  • Data zakończenia wydawania dyplomów według danego wzoru: 

Zabezpieczenia druków dyplomów ukończenia studiów oraz sposób ich weryfikacji:

Do weryfikacji autentyczności dyplomu (weryfikacji zabezpieczeń) zaleca się użyć szkła powiększającego (lupy) oraz lampy emitującej promieniowanie ultrafioletowe.

GDPR

    Skip to content