Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Zapraszamy do udziału w projekcie „Trampolina do kariery”

Zapraszamy do udziału w projekcie „Trampolina do kariery – aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnością wzroku w województwie mazowieckim”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności i reintegracja społeczno-zawodowa 100 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: osób z niepełnosprawnością wzroku w stopniu znacznym lub umiarkowanym zamieszkałych w woj. mazowieckim. Projekt jest realizowany w okresie V 2018 – IV 2020 r. Rekrutacja do projektu nadal trwa, pozostały ostatnie wolne miejsca!

W okresie realizacji projektu przewidziano szereg form wsparcia dla uczestników, m.in.:

  • Diagnozy indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników,
  • Indywidualne wsparcie i doradztwo, wsparcie specjalisty ds. aktywizacji zawodowej (doradcy zawodowego) i pośrednika pracy
  • Trening orientacji osób z niepełnosprawnością wzroku w terenie,
  • Trening umiejętności miękkich, warsztaty wspierająco-coachingowe, warsztaty komputerowe (tyfloinformatyka),
  • Integracyjne działania społeczne,
  • Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy,
  • Kursy kwalifikacji i umiejętności zawodowych (dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami),
  • Staże zawodowe.

Regulamin rekrutacji do projektu jest dostępny na stronie internetowej: www.szansadlaniewidomych.org

GDPR

    Skip to content