Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Zapytanie ofertowe „Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość”

W dniu 20.09.2021r. na podstawie punktu XIV. 1. 4) Zapytania ofertowego, Zamawiający unieważnia postępowanie nr 1/DOT/2021, dotyczące przedsięwzięcia pn. „Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość”.

W ramach przedsięwzięcia pn. „Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość” ogłoszonego Komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 20 stycznia 2021 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia „Wsparcie uczelni niepublicznych w zakresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość”, Wyższa Szkoła Rehabilitacji z siedzibą w Warszawie (dalej także jako „Zamawiający”) realizuje zadanie pn. „Doposażenie sal dydaktycznych umożliwiające kształcenie na odległość”(dalej także jako „Zadanie”), Działania podjęte w ramach Zadania mają na celu wsparcie procesu kształcenia na odległość w Wyższej Szkole Rehabilitacji.
W związku z powyższym Zamawiający wszczyna postępowanie w celu wyłonienia Wykonawcy zamówienia na kompleksową realizację Zadania, jednocześnie zapraszając Wykonawców do składania ofert.
 

GDPR

    Skip to content